Här lär man sig de dagliga rutinerna
På Solvändan bor personer som är mellan 18-55 år och har någon typ av psykiska funktionshinder – allt ifrån tvångssyndrom, olika personlighetsstörningar, schizofreni och olika typer av psykosproblematik. De som flyttar hit gör det av egen fri vilja, och får här hjälp att anpassa sig till ett normalt liv igen.
Katarina Holm är chef över Solvändan Drevviken som är ett HVB-hem (hem för vård och boende), och Patrik Sjösten är föreståndare. Hemmet är bemannat dygnet runt, och de åtta medarbetarna har olika bakgrund och utbildning – exempelvis socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Till samma verksamhet hör behandlingshemmet Lotsen i Huddinge, ett lite mer självständigt stödboende med egna lägenheter.
Solvändan Drevviken har 13 platser och är ett steg mellan slutenvården och ett mera självständigt boende, där personerna i fråga lär sig att leva med sin omgivning och sakta men säkert bli mer och mer van att röra sig i det verkliga livet. Den genomsnittliga boendetiden är mellan två och tre år. Det man försöker uppnå under tiden på Solvändan är att skapa en trygg bas för personerna; ofta när man har psykiska funktionshinder klarar man inte av att ha en normal relation till en annan människa, och det man gör på hemmet är då att börja med att få personen säker på sig själv och sin omgivning och börja lita på personer som de kommit nära. Det handlar mycket om det sociala livet, att kunna planera sköta vardagliga rutiner som att gå och handla mat, laga mat och äta på vissa tider.

När en ny person kommer till hemmet får han eller hon en mentor som redan bor här på Solvändan. Det funkar väldigt bra, tycker Patrik, och är nyttigt både för den nye och de personer som redan är etablerade här. Självklart får de nya även all hjälp de behöver av personalen; det är en väldig omställning för de flesta, och de behöver ofta all hjälp och stöd de kan få. I möjligaste mån får de även möjlighet att utöva sina intressen och hobbys, till exempel i form av ridlektioner.
Patrik vill poängtera att de som bor här i grund och botten är som vem som helst. Alla råkar ut för någon typ av kris någon gång i livet, och de som söker sig hit är sådana som hamnar i kris lättare än andra och inte kan hantera dessa situationer på ett behärskat och smidigt sätt. Det är det de får hjälp med här på Solvändan i Drevviken.

Solvändangruppen

Bransch:
Hälsa

Telefon: 070-6966611


Email:
katarina@solvandan.se

Hemsida:
www.solvandan.se

Adress:
Solvändangruppen
Vendelsöskolväg 125
13671 Haninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN